ETHISCHE CODE VRIJ VAN PIJN

Ethische Code:

Vrij van Pijn hanteert voor alle behandelingen, workshops, cursussen en trainingen de code van vertrouwelijkheid. In alle groepsbijeenkomsten wordt het thema van vertrouwelijkheid aan de deelnemers voorgelegd en een persoonlijk commitment gevraagd. Dit commitment wordt als voorwaarde tot deelname beschouwd.

Initiatiefnemer en behandelaar van Vrij van Pijn, Wim Beek, heeft voor lidmaatschap van de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde en ontvangst van de nationale praktijklicentie bij het bestuur de volgende eden/geloften afgelegd:

“Ik beloof dat ik de aan mijn zorg toevertrouwde personen binnen de aan mij gegeven bevoegdheden zonder enig eigenbelang en vooroordeel tegemoet zal treden, hun groei en/of genezing naar mijn vermogen zal bevorderen, mij verre zal houden van elke vorm van manipulatie, en hun geestelijke en lichamelijke integriteit zal beschermen en respecteren.”

“Ik beloof dat ik alles wat mij ten tijde van mijn beroepsuitoefening, in welke vorm dan ook, ter ore komt, geheim houd en daarover zonder toestemming van mijn cliënten niet met derden zal communiceren.”

“Ik beloof dat ik mij zal houden aan alle verplichtingen verbonden aan het contribuantschap van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en, in voorkomend geval, mij zal confirmeren aan de uitspraken van de binnen deze beroepsorganisatie functionerende rechtscolleges.”

Uitgangspunten en randvoorwaarden worden aan het begin van alle behandelingen, therapieën, workshops, coachingsessies, trainingen en opleidingen besproken om de gezamenlijke en persoonlijke doelen te kunnen verwezenlijken.

In het kader van open communicatie en kwaliteitsbewaking is persoonlijk contact altijd mogelijk door communicatie per telefoon. Bij geen gehoor bestaat 24 uur per dag en 365/366 dagen per jaar de mogelijkheid om een boodschap in te spreken, waarbij de beller zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

In andere gevallen kan een email worden gestuurd, waarbij de verzender binnen 5 werkdagen antwoord terug ontvangt.

 

Vrij van Pijn

Met het behandelingsprogramma van Vrij van Pijn kun je pijn en beperkingen achter je laten en liggen een gezond lichaam en het gevoel van vrijheid waar je zo naar verlangt weer binnen handbereik.

Nieuwsbrief

Meer ervaringen van cliënten, artikelen en de agenda.

Praktijk gegevens

Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer
06-24733688

Lid van de V.I.V., reg.nr. 1907738B
AGB-code praktijk: 90-57365
AGB-code behandelaar: 90-048878

Praktijkgegevens

Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer
06-24733688

Lid van de V.I.V., reg.nr. 1907738B
AGB-code praktijk: 90-57365
AGB-code behandelaar: 90-048878