Ethische Code

Vrij van Pijn hanteert voor alle behandelingen en workshops de code van vertrouwelijkheid. Initiatiefnemer en eigenaar van Vrij van Pijn, Wim Beek, heeft voor lidmaatschap van de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde en ontvangst van de nationaal erkende praktijklicentie bij het bestuur de volgende eden/geloftenafgelegd:

“Ik beloof dat ik de aan mijn zorg toevertrouwde personen binnen de aan mij gegeven bevoegdheden zonder enig eigenbelang en vooroordeel tegemoet zal treden, hun groei en/of genezing naar mijn vermogen zal bevorderen, mij verre zal houden van elke vorm van manipulatie, en hun geestelijke en lichamelijke integriteit zal beschermen en respecteren.”

“Ik beloof dat ik alles wat mij ten tijde van mijn beroepsuitoefening, in welke vorm dan ook, ter ore komt, geheim houd en daarover zonder toestemming van mijn cliënten niet met derden zal communiceren.”

“Ik beloof dat ik mij zal houden aan alle verplichtingen verbonden aan het contribuantschap van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en, in voorkomend geval, mij zal confirmeren aan de uitspraken van de binnen deze beroepsorganisatie functionerende rechtscolleges.”

Uitgangspunten en randvoorwaarden worden aan het begin van alle behandelingen, trainingen en workshops besproken om de gezamenlijke en persoonlijke doelen voor herstel van de klachten en persoonlijke ontwikkeling te kunnen verwezenlijken.

In groepsbijeenkomsten, workshops en trainingen wordt het thema van vertrouwelijkheid aan de deelnemers voorgelegd en een persoonlijk commitment gevraagd. Dit commitment wordt als voorwaarde tot deelname beschouwd.

In het kader van open communicatie en kwaliteitsbewaking is persoonlijk contact altijd mogelijk door communicatie per telefoon. Op werkdagen kunt u bellen met de assistente van Vrij van Pijn op 06-38038643. Met haar kunt u een terugbelafspraak maken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld door Wim Beek.

In andere gevallen (in geval van bv. vakantie) kan een email worden gestuurd, waarbij de verzender binnen 5 werkdagen antwoord terug ontvangt.

Indien u een klacht heeft kunt u via deze link uw klacht indienen bij de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde.

Kvk nummer Vrij van Pijn: 28117649