Garanties

Zowel in de reguliere geneeskunde als in de alternatieve en complementaire geneeskunde is het niet toegestaan om garanties te geven. Dat is omdat de resultaten van de behandelingen niet alleen afhangen van de inspanningen van de dokter of de behandelaar. De patiënt of cliënt heeft ook verantwoordelijkheden voor het optimaal verlopen van de behandelingen en het herstelproces.

Als hij/zij zich bijvoorbeeld niet houdt aan bepaalde voorschriften of adviezen kan het langer duren om het gewenste resultaat te bereiken. Resultaten kunnen zelfs uitblijven. Dat is dan niet meer de verantwoordelijkheid van de dokter of behandelaar.

Om die redenen geef ook ik geen garanties voor resultaten.

Waar ik WEL garanties over kan geven:

1. Dat ik je in alle eerlijkheid vertel of ik je kan helpen of niet. Als bij het onderzoek blijkt dat ik je níet kan helpen, hoor je dat direct en betaal je de helft van het normale tarief. Dit komt voor in 20-25% van de gevallen.

2. Dat als ik je wél kan helpen, je zal vertellen wat er nodig is voor pijnbestrijding en herstel van je klachten en hoe we dat gaan aanpakken. Bij aanvang bespreken we de stappen in het benodigde behandeltraject.

3. Als behandelaar heb ik een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat ik alles zal doen wat binnen mijn bereik ligt om het gewenste en besproken resultaat te bereiken.

4. Dat al je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en aan niemand worden doorgegeven. Je privacy zoals gesteld in de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is gewaarborgd.

Klik hier voor de Ethische Code van Vrij van Pijn.