Gratis informatiemiddag op 16 januari 2022: "Ontsnap aan pijn en beperkingen, kies voor herstel"
Klachten

“Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben”

Indien u een klacht heeft kunt u via deze link uw klacht indienen bij de beroepsvereniging  “Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV)”

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De "meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling maken wij hier gebruik van.
Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode


Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Vrij van Pijn vind je op deze pagina:
https://vrijvanpijn.nl/algemene-voorwaarden.

 

Vrij van Pijn

Met het behandelingsprogramma van Vrij van Pijn kun je pijn en beperkingen achter je laten en liggen een gezond lichaam en het gevoel van vrijheid waar je zo naar verlangt weer binnen handbereik.

Praktijk gegevens

Parkeren
Gratis voor de deur

OV
7 minuten lopen van bushalte Sporthal Meijhorst en 7 minuten van bushalte Steve Bikoplein

Praktijkgegevens

Vrij van Pijn
Mens Complementair Gezondheidscentrum
Meijhorst 6002
6537KT Nijmegen
06-38038643

Parkeren
Gratis voor de deur

OV
7 minuten lopen van bushalte Sporthal Meijhorst en 7 minuten van bushalte Steve Bikoplein