Meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als er een vermoeden bestaat van huislijk geweld en/of kindermishandeling maken wij gebruik van de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”.

Deze meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode