Vrij van Pijn - ‘Politiek drempel voor succesvolle alternatieve geneeswijzen’

‘Politiek drempel voor succesvolle alternatieve geneeswijzen’

Pijn aan knie
Eén op de tien Nederlanders ouder dan twintig jaar lijdt aan artrose. Mensen waarbij de diagnose artrose wordt gesteld blijven vaak onder behandeling bij de huisarts of worden doorverwezen naar een orthopeed. Deze patiënten krijgen dan de standaardbehandeling. Deze richt zich vooral op het opheffen van functiebeperkingen, zoals met fysiotherapie, en op de pijnbestrijding. Helaas zijn aan pijnmedicatie vaak ernstige bijwerkingen verbonden. Bijwerkingen zoals maagbloedingen en hartklachten. En aangezien artrose een chronische aandoening is, is vaak een jarenlang medicatiegebruik aan de orde. Met alle gevolgen van dien. Steeds vaker wijken artrosepatiënten uit naar andere geneeswijzen. De alternatieve behandelmethoden verbeteren het functioneren van de aangedane gewrichten en verlichten de pijn, zonder nare bijwerkingen. Resultaten die hoop voor de toekomst geven. Maar helaas is er een sterke lobby die het patiënten moeilijk wil maken voor zulke behandelingen te kiezen.Politiek besluit

Ondanks dat artrosepatiënten baat hebben bij enkele niet-conventionele geneeswijzen en dat voor de werking goed wetenschappelijk bewijs is, heeft de politiek vlak voor de zomer aangekondigd om op al deze behandelingen BTW te gaan heffen. Dit geldt ook voor de behandelingen die voor artrose-patiënten van zo groot belang zijn. De BTW-heffing heeft tot gevolg dat patiënten extra belasting moeten betalen op de zorg die zij nodig hebben. De behandelingen worden duurder en patiënten kunnen daardoor minder behandelingen krijgen. De Stichting Artrose Zorg is tegen deze BTW-heffing, en wil dat de BTW maatregel ongedaan wordt gemaakt.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
In Nederland vergoedt de zorgverzekering de standaardbehandelingen die uw huisarts of specialist voorschrijft. Zij volgt hierbij een standaardprotocol over hoe te handelen bij de diagnose artrose. Behandelingen die niet in deze reguliere geneeskunde zijn opgenomen, noemt men ook wel alternatieve behandelingen. Veel reguliere behandelingen waren vroeger alternatief. Maar de ene alternatieve behandeling is de andere niet. De wetenschappelijke onderbouwing bij bv. natuurgeneeskunde is zo goed als niet aanwezig, terwijl tal van wetenschappelijke onderzoeken de werkzaamheid van andere behandelingen, zoals bijvoorbeeld handgenezing of acupunctuur wel aantonen. Het is daarom belangrijk de verschillende therapieën op hun eigen merites te beoordelen.
Alternatieve behandelingen worden vooral in de politiek en wetenschap ook wel niet-conventionele behandelingen genoemd.
  https://www.artrosezorg.nl/content/alternatieve-geneeswijzen

Vrij van Pijn

Met het behandelingsprogramma van Vrij van Pijn kun je pijn en beperkingen achter je laten en liggen een gezond lichaam en het gevoel van vrijheid waar je zo naar verlangt weer binnen handbereik.

Praktijk gegevens

Kanaalpark 157
2321 JW Leiden
085-0027598

Parkeren
Gratis voor de deur

Openbaar vervoer
5 Minuten lopen vanaf station Leiden Lammenschans

Praktijkgegevens

Kanaalpark 157
2321 JW Leiden
085-0027598

Parkeren
Gratis voor de deur

Openbaar vervoer
5 Minuten lopen vanaf station Leiden Lammenschans