Privacy verklaring

1.     Vrij van Pijn verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.     De intake: Het onderzoeken van cliënten om vast te stellen of een behandeling gestart kan worden of niet (de intake). Deze intake vindt plaats als gevolg van een afspraak gemaakt door de cliënt. Voor de intake is het vastleggen van de persoonsgegevens noodzakelijk anders kan deze niet plaatsvinden.

b.     De behandeling:  Het behandelen van cliënten met pijnklachten op basis van een overeenkomst tussen VVP en de cliënt waarin het behandeltraject overeen wordt gekomen. Onderdeel van deze persoonsgegevens is de historie van de gezondheidsomstandigheden en pijnklachten met bijbehorende details. Indien deze gegevens niet zouden worden verstrekt, zou de behandeling niet kunnen plaatsvinden.

c.      De nieuwsbrieven: Het versturen van de VVP nieuwsbrief op basis van de inschrijving van de abonnee en de bevestiging hiervan middels een email. De abonnees melden zich aan middels een dubbele “Optin”: men geeft twee maal toestemming voor het verzamelen van een aantal persoonsgegevens die worden genoemd op het inschrijfformulier. Daarnaast wordt het IP adres opgeslagen van de computer waarmee de abonnee toestemming geeft.

2.     De persoonsgegevens van cliënten worden opgenomen in de administratie van VVP en gedurende 5 jaar bewaard. Gegevens van nieuwsbrief abonnees worden bewaard totdat de betrokkene zich uitschrijft.

3.     De client, ex-client en nieuwsbrief abonnee heeft te allen tijde recht op inzage van zijn of haar gegevens, rectificatie of het wissen van alle gegevens. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend door betrokkene via een email aan info@vrijvanpijn.nl

4.     De client, ex-client en nieuwsbrief abonnee heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga daarvoor naar de pagina: “Klachten”.

5.     De toestemming om persoonsgegevens op te slaan kan op ieder moment worden ingetrokken door betrokkene. Hiertoe kan een email worden verstuurd aan info@vrijvanpijn.nl

6.     Op basis van het openen of klikken op links in nieuwsbrieven van VVP kan een proces worden gestart waarbij deze informatie wordt opgeslagen en de betrokkene vervolg-emails ontvangt met aanvullende informatie of aanbiedingen. Dit wordt gedaan om de verstrekte inhoud zo relevant mogelijk te maken voor betrokkene (gerechtvaardigd belang). De abonnee kan zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en eventuele vervolg emails door de uitschrijflink onderaan in de emails te gebruiken.

7.     Wij kunnen niet controleren of bezoekers van de online media van VVP (zoals Facebook, Instagram, Twitter of de website) die jonger zijn dan 16 jaar toestemming hebben van hun ouders. Mocht je vaststellen dat VVP gegevens heeft verzameld van bezoekers van onze online media of website jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouders, dan kun je contact opnemen met VVP en zullen wij deze gegevens verwijderen.

8.     VVP behoudt zich het recht voor om de privacy verklaring te wijzigen. Kijk regelmatig op de website voor de meest recente versie.