Zoals je weet bied ik mensen die van hun pijn afwillen behandelingen in de praktijk. Op dit moment vinden het RIVM en daarmee de politiek de (complementaire) behandelingen zoals ik die geef in de praktijk medisch niet noodzakelijk. Dat betekent dat ik niet mag werken en geen behandelingen mag geven die zorgen voor herstel van pijnklachten tot de datum die zij bepalen.

Hieronder deel ik graag met je de brief die ik heb ontvangen via mijn beroepsvereniging VIV die het overkoepelend orgaan RBCZ heeft verstuurd aan al haar leden. Het belangrijkste nieuws is dat er schot lijkt te zitten in het bewustzijn van de beslissers in de medische en politieke wereld, dat bepaalde behandelingen die wij verrichten wel degelijk medisch noodzakelijk zijn en daarmee worden toegestaan tijdens een periode als de lockdown.

—————————————

 

Beste Wim,

Namens RBCZ ontvang je onderstaande update.

VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en vervolgstappen.
1. Op 18 januari jl. heeft RBCZ en de aangesloten beroepsverenigingen te horen gekregen dat de deuren nog dicht moeten blijven voor onze complementaire therapeuten met contactberoepen. We hebben hierover een korte, maar duidelijke mail ontvangen van VWS.
2. Ook zijn er vanuit deze groep een aantal moties ingediend in de 2e Kamer om de complementaire zorg (in politiek Den Haag heet dit nog steeds alternatieve zorg) open te houden, maar deze zijn afgewezen. Alleen de motie om een oplossing te zoeken voor de patiënten van specifiek de osteopaten en chiropractors is aangenomen.
3. Er is vanuit de beroepsgroep Shiatsu therapeuten o.l.v. Piet Leunis, een petitie gestart. De resultaten zijn zeker succesvol te noemen en hebben ook geleid tot genoemde moties. Verdere actie is nog noodzakelijk. Annemieke Boelsma (secretaris RBCZ) en Piet Leunis coördineren de vervolgstappen, wij volgen dit op de voet en worden geïnformeerd bij ontwikkelingen.
4. Binnen RBCZ is naar aanleiding van de afwijzing van VWS een crisisoverleg gehouden waarin het bestuur heeft besloten tot het consulteren van communicatie experts. Parallel daaraan lopen de activiteiten van de werkgroep Externe Communicatie. Deze activiteiten hebben tot doel het extern relatiebeheer, zowel richting overheid, gemeenten, zorgverzekeraars etc., als richting de pers, verder te professionaliseren. Alhoewel zowel RBCZ als VIV en andere aangesloten beroepsverenigingen daar al volop mee bezig waren, blijkt de ‘winst’, als je het zo mag noemen, van deze crisis, dat we daarin nu versneld meters maken.
5. Wat meteen al duidelijk is geworden, is dat we praktijk verhalen nodig hebben. Maak onze situatie voelbaar voor de politici in Den Haag. RBCZ is daarom voornemens een marktonderzoek door een extern bureau te laten uitvoeren onder een groot aantal cliënten van therapeuten en onder consumenten. VIV heeft aangegeven hieraan haar medewerking te willen verlenen en vragen leden ook nu alvast verhalen te delen via hun eigen sociale media accounts en daarbij VIV Nederland en indien van toepassing RBCZ mee te nemen. Zodra er meer bekend is, informeren we jullie hierover, maar neem zelf alvast actie waar je kan en laat jezelf zien en horen als complementair therapeut.

Verhalen die je kan delen (en waar later ook via RBCZ om gevraagd zal worden) zijn:
a) Verhalen van cliënten die dankzij onze therapeuten/onze therapie tijdens de lockdown juist echt geholpen zijn, terwijl ze bijvoorbeeld erg somber waren door het sociale isolement waarin men kwam.
b) Verhalen van cliënten die juist niet geholpen kunnen worden door de lockdown en wat daarvan de gevolgen zijn. De schrijnende gevallen.
c) Eigen, beroepsgerichte verhalen van jou als therapeut, want ook die zijn van belang en kunnen een schrijnende of juist hoopgevende situatie duidelijk maken.

Verwijzing van de huisarts
Er komen veel vragen binnen over mogen werken in geval van een medisch noodzakelijke behandeling. Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/winkels-en-contactberoepen/kapper-masseur-en-andere-contactberoepen  staat onder het kopje “niet-medische contactberoepen”
Ervaring en berichten van leden leert ons dat cliënten in samenwerking / overleg met huisartsen kijken of het voortzetten van hun behandeling bij hun complementaire therapeut medisch noodzakelijk is en dat hierin meerdere positieve resultaten geboekt zijn voor de cliënten. Behandelingen kunnen dan weer op advies van de huisarts voortgezet worden. Ben hierin samen met je cliënt proactief en onderzoek de mogelijkheden voor jouw cliënten in jouw praktijk. Ervaring leert dat het per cliënt en per situatie verschillend is. Gebruik je gezond verstand en maak per situatie een goede afweging. Overleg met je cliënt en een arts of doorverwijzer. De eindverantwoordelijkheid voor wel of niet behandelen ligt uiteindelijk altijd bij jou als therapeut!

Financiële regelingen
De huidige regelingen zijn niet van toepassing op de meeste therapeuten. De overkoepelende organisaties en beroepsverenigingen zijn bezig met FNV en Zorgverzekeraars Nederland om te kijken of de Tegemoetkoming Vaste Lasten kan worden aangepast en de Continuïteitsbijdrage een fase 2 in kan gaan. Zodra we hierover duidelijkheid hebben, sturen we dit uiteraard door en maken we er ook weer melding van op onze sociale media kanalen, zoals de Facebook groep VIV Leden.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur
Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Melissa de Graf

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
Postbus 22142
1302 CC Almere

T: 035 69 54 105
W: www.vivnederland.nl
Er is in elk geval ruimte gemaakt om te laten zien dat de behandelingen noodzakelijk zijn.
Als je je geroepen voelt om je verhaal/ervaringen te delen om bovenstaande te bevestigen, ben je van harte uitgenodigd!

—————————————

De agenda vanaf 3 maart loopt snel vol. Zowel voor nieuwe als voor bestaande cliënten.
Dus wacht niet te lang om te bellen voor een afspraak voor een intake. Bel mijn assistente Iris: 06-38038643. Zij plant een afspraak met je in.

Sterkte en tot binnenkort!

Hartelijke groet,

Wim Beek helpt al meer dan 30 jaar mensen van pijn en beperkingen naar gezondheid en vrijheid. Hij richt zich op mensen die vastlopen in het ziekenhuis en is gespecialiseerd in het behandelen van artrose en posttraumatische dystrofie.

continue reading

Related Posts

 • 207 words-1 min read-

  December is een belangrijke maand om te kijken of je de […]

  Lees meer
 • 685 words-3 min read-

  Misschien heb je ooit geleerd dat je pas gelukkig wordt: […]

  Lees meer
 • 582 words-3 min read-
  Lees meer